More Website Templates @ TemplateMonster.com. Zerotheme.com!

Новости и вести

Предавање за делото на Кочо Рацин
На 10.03.2017 г. на Филозофскиот факултет-Скопје проф. д-р Вера Стојчевска Антиќ одржа предавање за книжевното дело на Кочо Рацин. Таа даде детален увид во неговиот животен пат, заедно со Виолета Сековска беа прочитани голем дел од неговите најзначајнин дела, како и неговиот придонес кон македонската литература во земјата и низ светот.

Прочитај повеќе

Промоција на книга
На 17.02.2017 г. на Филозофскиот факултет-Скопје проф. д-р Александар Стојмилов одржа предавање за просторното планирање на РМ. Го претстави деталниот просторен план на РМ како и постапката за негово развивање и развојот .

Прочитај повеќе

Дипломска забава
На 03.03.2017 г. на Филозофскиот факултет-Скопје нутриционистот Силвана Георгиева одржа предавање на тема здрав живот во трето доба. Таа со својата долгогодишна пракса и искуство го пренесе своето знаење на присутните преку практични примери за правилна исхрана, како и недостатоците и бенефитите од исхраната во секојдневниот живот

Прочитај повеќе

Предавање за еко етика
На 10.02.2017 г. на Филозофскиот факултет-Скопје Жаклина Димовска одржа предавање за холистички пристап и гледање кон светот, како и новата парадигма на физичкото тело и значењето на душата во животот.

Прочитај повеќе

Предавање за љубовта
На 24.02.2017 г. на Филозофскиот факултет-Скопје се одржа настап на учениците од МБУЦ Илија Николовски-Луј. Со нивниот настап го збогатија просторот со македонска традиционал музика, а ги претставија и македонските народни инструменти.

Прочитај повеќе

Предавање за Вевчани и вевчански карневал
На 03.02.2017 г. на Филозофскиот факултет-Скопје се одржа предавање на тема Вевчани и вевчански карневал од страна на Мишо Китановски. Тој разговараше за историјата на карневалот, неговото значење за културата, како и придонесот што го има карневалот и градот низ вековите па се до денес.

Прочитај повеќе